Skillnaden på en dröm och ett mål

Hur skulle du definiera en dröm? Ett mål då?

Ett mål är något du aktivt jobbar för att uppnå. Du kan bryta ner ett mål i flera delmål, vilket kan göra det lättare för att se hur långt du faktiskt kommit, och för att målet inte ska te sig så overkligt stort eller alldeles för långt bort. Till exempel, om du vill gå ner 20 kg, så kan du bryta ner det till t.ex. fem kilo åt gången. Men ett mål måste också vara mer specificerat än så.  När ska du ha gått ner 5 kilo? 10? 20?

En metod som är vanlig inom coaching kallas SMART:

S – Specifikt.

Var så specifik som möjligt. Vem handlar målet om? Är det nån mer involverad? Vad vill du uppnå? Var kan du nå målet? När? Och den viktigaste frågan av alla – Varför? Vad är det som gör just detta målet så viktigt?

M – Mätbart.

Det är här delmålen kommer in. Ett mål måste vara mätbart för att kunna veta när du når det, och hur långt du har kvar. När du ser att du kommer allt närmre målet blir du även motiverad att fortsätta.

A – Attraktivt.

Målet måste vara något du verkligen vill uppnå. Är det något som bara känns ”sådär” intressant eller något som du inte prioriterar just nu kommer du ha svårare att komma i mål.

R – Realistiskt.

Ditt mål måste även vara realistiskt och gå att nå. Du kanske har en dröm om att bli världens bästa fotbollsspelare eller en astronaut, men om det är realistiskt för dig kan bara du svara på.

T – Tidsspecifikt.

Ett mål utan en deadline är bara en dröm. För att målet ska kunna nås behöver du sätta ett datum på när målet ska vara uppfyllt. För att ta viktexemplet igen kan målet t.ex. vara att du ska gå ner 20 kg på ett halvår. Det är dina mål och det är du som bestämmer vad som fungerar för dig. Sätt inte för kort tidsram för ditt mål – det är inte realistiskt att gå ner 20 kilo på en månad. Se till att du har tillräckligt med tid att kunna nå målet. Det ska inte ligga flera år bort men inte vara för stressande att uppnå heller. Det kan leda till att du istället vill ge upp om du inte når ditt mål till det datumet du vill.

En dröm då? Drömmar är viktiga och kan absolut göras till ett mål. Jag ser mina drömmar som något långsiktigt jag strävar mot, till exempel min författardröm. Vad har du för drömmar och mål? Hur har du gjort när du nått mål du haft förut? Dela gärna med dig! ♥

∼ Sätt ett mål som får dig att vilja hoppa upp ur sängen varje morgon ∼

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *